All updates

ሓበሬታ ንኹሉኹም ግዱሳት PUBLIC NOTICE ሃገረይ ኤርትራ መጽሓፍ ናይ ሓርበኛ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ተዳልያትልኩም ኣላ።

06/02/2019
ሓበሬታ ንኹሉኹም ግዱሳት PUBLIC NOTICE
ሃገረይ ኤርትራ መጽሓፍ ናይ ሓርበኛ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀተዳልያትልኩም ኣላ።
 
ኣብ ዞባ ኤውሮጳ፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻታት ክትዕድጉ ወይ ክትእዝዙ ትኽእሉ፡-
 
Mr. Anwar Jaber
Mob. +316-8555-1132
Tel. +3110-2038-748
Info@habeshastore.nl
 
Habesha Store
1e Middellandstraat 86a
3021BG Rotterdam
The Netherlands

BEAUTY ZONE
DUSSELDORFESTRASSE 14
60329 FRANKFURT AM MAIN
069 242 7771

Awalom Tsehaie
awalom.tsehai@gmail.com
tel.004915781825283
Bremen Germany
ብተወሳኺ፡ እቶም ብኢንተርነት ኣዚዝኩም
ዛጊት ዘይበጽሓኩም ሰባት፡ በዚ ኢመይል ተወከሱ፡
ክለኣኸልኩም ይኽእል ኢዩ።

Tesfamichael Haylom
Tel: 0044(0)7738 439952
London, UK

Tesfai Tecle
Hohenstaufen str,100
tel. 00491730407119
Germany

Yohaness Tesfamaiam
tel. 0046704015534
Sweden Stockholm
Salomon Yismer
Salomon Yismer
tel. 004740580313
Norway

-----------------

ናይ ቃል መልእኽቲ
ሓርበኛ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ፡
ንህዝቢ ኤርትራን፡
ንፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን

Minister Berhane Abrehe’s
Voice message
to The people of Eritrea
and to President Isaias.

"The struggle was never to install dictatorship but build a prosperous nation for Eritrean people. Now is time to end dictatorship and transfer power to new generation of young leaders. Let this be a histroy lesson. We need ideas and principles to guide us not individuals with absolute power "

- Berhane Abrehe

 -----------------

ሓጺር ታሪኽ ሂወት

ኣብ ግንቦት 1945 ኣብ ኳንደባ (ኤርትራ) ተወሊደ። ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ፡ ናይ ላዕለዋይን ዩኒቨርሲቲን ደረጃታት ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ትምህርቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ወዲአ። ኣብ 1963 ኣብ ጂማ (ኢትዮጵያ) ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ኮይነ። ኣብ 1970 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (ሕመኣ) መስራቲ ኣባል ኤርትራውያን ናጽነት ኣብ ሰሜን ኣመሪካ (ኤናሰኣ) ብምዃን ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህግሓኤ) ኮይነ። ኣብ 1973-74 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእከልነት ‘ጥሒሻ’ ኮይነ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ Awash Valley Authority (AV A) ኣዋሽ ቫሊ ኦቶሪቲን ኣብ ሚኒስትሪ ደቨሎፕመንት ፕላኒንግን ሰሪሐ። ካብ 1975 ክሳብ 1991 ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብረት ዓጢቐ ንሃገራዊ ናጽነት ተጋዲለ። ድሕሪኡ ኣብ ናጻ ሃገረይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብምዃን ኣብ ሚኒስትሪ ቁጠባዊ ልምዓት፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት፡ ዳይረክተር ማክሮ ፖሊሲን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን፡ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ (ሚኒስተር) ኮይነ ተመዲበ ሰሪሐ። ካብ መፈለምታ 2013 ንድሓር ንወዮ ስራሕ (employment) ናይቲ በቲ ዝልዓለ ሕጊ (ቅዋም) ኤርትራ ተመሪሑን ተማእዚኑን ክኸይድ ዘይደሊ ገበነኛ ግፍዐኛ ኢሳያስን ዲክታተራዊ ስርዓተ መንግስቱን ብምቅዋም ብፍቓደይ ገዲፈዮ። መጽሓፍ ኣብ ምድራስ ኣድሂበ። ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊን ባይቶኣዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓተ መንግስቲ ክህሉ ዕላማ ናብ ዘለዎ ናይ ቃልሲ መኣዲ ተጸንቢረ። ብዓል ሓዳርን ኣቦ ናይቶም፡ ንረብሓ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዘየወላውል ቀዳምነት ስለዝሃብኩ፡ ነቲ ውልቃዊ ምድራዊ-ሃብቲ ንኽድልብ ዘኽእል ዘሎኒ ሓላል ዕቑር ዓቕመይ (potential) ተጠቒመ ከም መጠን ወላዲ ብዘይምሕጋዘይ ዝበደልኩዎም ግን ክኣ ወትሩ ዘፍቅሮም ኣርባዕተ ደቀይን እየ።

Short life history:

Berhane Abrehe was born in Quandeba, Eritrea in 1945. After completing elementay and middle school in Eritrea, he went to Ethiopia for highschool and college and United States of America for graduagte school. He became politically active and joined Eritrean Liberation Front (ELF) in 1963 in Jimma, Ethiopia. In 1970 he became the founding member of Eritreans for Liberation in North America (EFLNA). In 1973, he joined a movement called "TIHISHA and worked at Awash Valley Authority in the ministry of Development and Planning. He joined the rebel movement in 1975 and served in leadership till 1991. After independence, he was director of macroeconomic policy and international relationship and served as Minister of International Development and Finance till 2012. In opposition to Isias Aforki's dictatorship and refusal to address national issues, he challenged the president to hold a meeting of National Assembly and stop interference in the ministry and joined the resistance movmenet to transition the goverment to promises of the struggle. He is married to Almaz Habtemariam, a veteral of EPLF and father of four children.

Original Source (link)