እዋናዊ ሃለዋት ሃገርናን ተራ መንእሰያትን

16/08/2018
ቦኽሪ ጕባኤ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዞባ ኤውሮጳ
እዋናዊ ሃለዋት ሃገርናን ተራ መንእሰያትን 
Bex, Switzerland - 11 August 2018

Presentation: Amb. Andebrhan Welde Giorgis
መንእሰያት ዘየሳትፍ፡ መንእሰያት ኣብ ጽምዶ ዘየእቱ ቃልሲ ቀጻልነት የብሉን!