Updates

Importance of Establishing a Democratic Movement

23 Oct 2017

ኣብ ፍራንክፉርት፡ ጀርመን፡ ልዕሊ 40 ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራትን ግዱሳት ውልቀሰባትን ዚተሳተፉዎ ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር፡ ኣብ 21-22 ጥቅምቲ 2017 ተኻይዱ፣ ብሓባራዊ ምርድዳእ ተዛዚሙ። ቀቅድሚኡ፡ ኣብ 20 ጥቅምቲ 2017፡ ኣኼባ ሓድሽ ቦርድ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ተቓኒዑ። ክልቲኡ ፍጻሜታት፡ ማለት፡ እቲ ኣኼባ ሓድሽ ቦርድን ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባርን፡ ብኣሳላጥነት ኤሪ-ፕላትፎርም ተፈጺሙ።

ኣብቲ ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር፡ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ፡ ነቲ ዚካየድ ዝርርብ መኣዝን ንምትሓዝ ዚዓለመ፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ምምስራት ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ መግለጺ ኣቕሪቡ። እቲ ብኣምባሳደር ዓንደብርሃን ዚቐረበ መግለጽን ኣብቲ ዋዕላ ዚተበጽሐ ሃባራዊ ምርድዳእን ስዒቡ ይቐርብ።

 

A Conference on Transformative Collaboration (CTC), gathering over 40 representatives of political organisations and civil associations as well as activist individuals, took place in Frankfurt, Germany, during 21-22 October 2017; it concluded with a Memorandum of Understanding. The CTC was preceded by a meeting of the new Board of Directors of the Forum for National Dialogue (FND) on 20 October 2017. The two events, namely the meeting of the Board of Directors and the Conference on Transformative Collaboration, were undertaken with the facilitation of Eri-Platform.

 

Setting the scene for the Conference on Collaborative Transformation, Ambassador Andebrhan Welde Giorgis presented a statement on the importance of Establishing a National Democratic Movement; the statement and the Memorandum of Understanding are reproduced below.

————————————-

PDF Print Versions:

Setting the Scene:   Tigrinya ትግርኛArabic, and English

Memorandum of Understanding: Tigrinya ትግርኛ, and English 

The Press Release for the Conference can be viewed here in English, Tigrinya, and Arabic.

————————————-

ኣብ ፍራንክፉርት፡ ጀርመን፡ ኣስታት 40 ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራትን ግዱሳት ውልቀሰባትን ዚተሳተፉዎ ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር፡ ኣብ 21-22 ጥቅምቲ 2017 ተኻይዱ፣ ብሓባራዊ ምርድዳእ ተዛዚሙ። ቀቅድሚኡ፡ ኣብ 20 ጥቅምቲ 2017፡ ኣኼባ ሓድሽ ቦርድ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ተቓኒዑ። ክልቲኡ ፍጻሜታት፡ ማለት፡ እቲ ኣኼባ ሓድሽ ቦርድን ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባርን፡ ብኣሳላጥነት ኤሪ-ፕላትፎርም ተፈጺሙ።

 

 

 

 

Comments section Policy Guidelines

 1. In the preamble of your memorandum of understanding, I see you make sure that your constitution will base on the respect of the multicultural of Eritrea.
  Unfortunately , I can’t understand why you don’t have translation to the nine languagostic groups in Eritrea , to reflect our multiculturalism..sorry to say it’s the same mentality of the regime which is doing on the consolidation of one language..

  1. Dear Ahmed, thank you for your comment. You are right, we have a vision of a multicultural Eritrea, as enunciated in the preamble. This is a statement in principle, and the Tigrinya and Arabic versions will soon follow. However, you are wrong to accuse us of having the same ‘mentality’ as the regime. It is only a capacity limitation to translate into the rest of the Eritrean languages, and nothing else. We invite you, and would very much appreciate your help in translating to other languages.

 2. أولا أتمنى لكم التوفيق فى انعقاد الملتقى فى فرانكفورت.
  عتابى على المنتدى تقولونا بأنكم تقاومو النظام الدكتتورى فى ارتريا لإرساء نظام ديمغراطى ودولت المواطنة وإحترام كل ألمكونات الإرترية ولكن فى أرض الواقع نرى غير ذلك والدليل على ذلك معظم ادبياتكم بلغة الإنجليزية والتقرنية أما القارئ والثقف اللغة العربية لا تعيروه الاهتمام كما هو باين هنا ومعظم ادبياتكم المقروء والمسموعة يعنى تهميش للغير ناطقين بلانجليزية والتقرنية وشكراً

 3. IT WAS A WISE STEP AND IMPORTANT STEP FORWARD FOR ERITREANS TO BE UNITED BUT STILL, YOU NEED MORE PARTICIPANTS FROM ALL COMMUNITIES INSIDE AND OUTSIDE OF ERITREA IN ORDER TO ACHIEVE THE GOAL DROWN.

  1. Thank you for your positive comment. You are right; we need to engage more participants from all communities at home and in the Diaspora. We will work to build on what we have achieved in Frankfurt to evolve into an all inclusive national democratic movement.

 4. ሰላምታይ ብምቅዳም ነዚ ዝስዕብ ርእይቶይ ከተመሓላልፉለይ ይምሕጸን፡
  መንነቱን መሬቱን ንምዕቃብ ካብ ዝትፈላለዩ ወረርትን ገዛእትን ንምክልካል ሕዝቢ ትግሪኛ ዝከፈሎ መስዋእቲ ዘርዚርካ ኣይወዳእን እዩ። ሳላ መስዋእቲ ኣቦዋትን ወይ ውን ናይ ሜዳ ኣያታትን እሓትን፡ እቲ መንነትን መሬትን ክዕቀብ ተካኢሉ። ይኩን እምበር ኣብ ዝሓለፈ 26+ ብሽፋን ህንጸት ሃገር( nation building) ንመዋእላት ተሃኒጹ ዝነበረ ሃገር ኣብ ምፍራሱ፡ ብመተካእትኡ ሓድሽ ኤርትራዊ መነነት ኣብ ምህናጽ ለይትን መዓልትን ይስረሓሉ ኣሎ፡ እዚ ዘይበሃል ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግርኛ ተፈጺሙን ይትግበር ውን ኣሎን፡ መሰረት ሓንቲ ሃገር ዝኮነት ስድራ ክትበታተን ብዓይንና ንራዮ ዘለና ሓቂ እዩ፡ ዓድታት ትግርኛ ክጸንታ፡ ቁጽሪ ህዝቢ ትግሪኛ ኣብዘይዓብየሉ ዘሎ ደረጃ ወዲቁ፡ ደቁ ፈቀዶ ሳህራን ባሕርን ክቅዘፉ ብዓይንና ንዕዘብ ኣለና፡ ኤርትራዊ ዝብል ጉልባብ እንዳተህቦ ብሸፍኖ ሸፍኖ ሞት ስቅያት ብርሰት ውርደት ድኽነት ካብኡ ሓሊፉ ውን ህላወ ህዝቢ ትግሪኛ ኣብ ኣብ ሕቶ ምልክት ዛተወሉ ሰዓት ተበጺሑ፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዙ ለይትን ቀትርን ይሰርሓሉ ኣሎ፡ ስጋብ እዛ ሰዓት እዚኣ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስክዎ ሓቂን ጭብጥን ክትክሕድዎ ጸኒሕኩም፡ ካብ ትዕዝብተይ እቲ ሓድነት ኣህዛብ ኤርትራ ልዕሊ ጽነት ህዝቢ ትግርኛ ጌርኩም ሰሪዕኩሞ ትንቀሳቀሱ ከምዘለኩም እዩ፡ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ክሰምዕ ደስ ምበለኒ።
  መልስኩም ይጽበ።
  ዳኒኤል ተኽሊት ካብ ካናዳ

  1. ሰላም ዳንኤል፣ ምምስራት ናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ፡ ብሓደ ወገን፡ ፍረ ጻዕርን መስዋእትን፣ በቲ ካልእ ድማ፡ ዓቢ ታሪኻዊ ዓወት: መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ምግንዛብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እመስለና።

   ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ሃገራዊ ናጽነት ኣምጺኡ፤ ይኹን’ምበር፡ ጻማ መስዋእቱ ዚዀኖ፣ ባህጉ ንሰላም፡ ፍትሒ፡ ልምዓትን ራህዋን ዘማልእ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ኪተክል ኣይከኣለን። መሰል ርእሰ-ውሳኔ ከም ሃገር፡ ብመንገዲ ረፈረንደም፡ ድሕሪ ምርግጋጽ፣ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ከም ህዝቢ፡ ብመንገዲ ናጻ ሃገራዊ ምርጫ፡ ነዚ ምልካዊ ስርዓት ኪኣሊ ይዅን ነቲ ዚደልዮ መንግስቲ ከቕውም ኣይከኣለን።

   ኤርትራ፡ ምስ ኵሉ ረቛሒታት ብዙሕነታ፡ ናይ ሓባር ሃገር ናይ ኵሉ ኤርትራዊ ስለዚዀነት ድማ፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብማዕረ መሰል፡ ማዕረ ግዴታ፡ ማዕረ ዕድል ዚነብረላ ናይ ጽባሕ ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ ናይ ኵሉ ፕሮ-ደሞክራስያዊ ኤርትራዊ ሓላፍነት ይኸውን። እዚ ድማ፡ ግዝኣተ-ሕጊ ዘረጋግጽ፣ ውሕስነት መሰረታዊ መሰላት ዚተክል፣ ልዑላውነት ህዝቢ ዘውሕስ፣ ቅዋም መሰረት ኵሉ ሕጋዊ ስልጣን ዚገብር፣ ቅዋማዊ መንግስቲ ምስ ዚትከል ጥራይ ኢዩ ክዉን ዚኸውን።

 5. Great job, I applause your contribution. When will you have such a conference in DC? I would like to attend one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *