Updates

መግለጺ ደገፍ ንሚኒስተር ፋይናንስ-ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ

14 Sept 2018

————————–

(Statement of Support for FOR. MOF Berhane Abrehe

from Exiled Former Members of Eritrean National Assembly [English])

————————–

(ትግርኛ PDF)

መግለጺ ደገፍ ንሚኒስተር ፋይናንስነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ

ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ

 

እዞም ክታምና ኣብ ታሕቲ ኣንቢርና ዘሎና ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ፡ ነቲ ብመሳርሕትና ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኪዳነ፡ ሚኒስተር-ነበር ፋይናንስ፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ተወሲዱ ዘሎ ኣዝዩ ተባዕ ተግባር ዘሎና ጽኑዕ ደገፍ ክንገልጽ ንደሊ።

 

ኣብ‘ዚ ቐረባ እዋን፡ አቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ መልእኽቱ፡ ንኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቂ “ብሰላማውን ሕጋውን ዚዀነ ስልጡን ኤርትራዊ ኣገባብ” ስልጣኑ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ዘረክበሉ መስርሕ ኣሚሙ ኣሎ። ነዚ ናይ ምልኪ ንግስነት ኣብቂዑ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ተረኪቡ፡ ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ መንግስቲ ንኽትከል ዝቐረበ ጻውዒት ድማ ኣጥቢቕና ንድግፍ።

 

ኣብ‘ዚ ንመበል 57 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ዝኾነ “ባሕቲ መስከረም” እንዝክረሉ ዘሎና እዋን፡ ሕድርታትና ኣሐዲስና ነቶም ካብ ነዊሕ እዋን ሓርነትና ንምርግጋጽ ምኽንያት ኮይኖም ንኽንቃለስ ዝደረኹና ክልተ ውድዓውያን መትከላት፡ ሓላፍነት ወሲድና ዳግማይ ንኽንቃለስ ንድረኽ ኣሎና። እቲ ቀዳማይ፡ ኣዝዩ ገዚፍ መስዋእቲ ከፊልና ዘምጻእናዮ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ናጻ ምግባር ዩ ነይሩ።

 

እቲ ካልኣይን ገና ዘይተወድአን ከነሰላስሎ ዘሎና ዕማም ድማ፡ ብህዝቢ ተመሪጹ ንህዝቢ ዘገልግል ህዝባዊ ስልጣን ንምምስራት‘ዩ።  ነዚ ካልኣይ ሸቶ ክንወቅዕ ብዘይምብቃዕና፡ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ዘይተጸበዮ ዓርሞሸሻዊ ስቅያት ተቘሪኑ ይርከብ። ኣቶ ብርሃነ “ዝሓለፉ 17 ዓመታት፡ ኣብ ውሽጢ ይዅን ኣብ ደገ ዝነብር ኤርትራዊ ኵሉ፡ ብሰንኪ‘ዚ ደሃኺ ዚዀነ ምልካዊ ስርዓተ ኢሳያስ፡ ህይወት ኤርትራውያን ኣብ ስቅያትን ውርደትን መከራን ተሳጢሑ ምህላዉ” ብብሩህ ኣቐሚጡዎ አሎ።

 

እዞም ኣብ ታሕቲ ክታምና ኣንቢርና ዘሎና ገዳይም ተቓለስቲ እምበኣር፡ ነቲ ቅድሚ 57 ዓመት ዝጀመርናዮ መብጽዓ ኣብ መፈጸምትኡ ከነብጽሖ ዝግብኣና ምዃኑ ብቐረባ እንፈልጦን ክንሰርሓሉ ዘሎና ምዃኑን ተገንዚብናዮ ኣሎና። ስለ‘ዚ፡ ነዚ ንኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ኣውሪድካ ስልጣን ንህዝቢ ንምርካብ ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት ብዘይ ዚዀነ ጥርጥር ኢና እንድግፎ። ካብ‘ዚ ሓሊፉ‘ውን ንዅሎም ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብጾትናን መሳርሕትናን ኵሉም ኤርትራውያንን ንጻውዒት ብርሃነ ኣብርሀ ተቐቢሎም ክትንስኡን ክድግፍዎን ንጽውዕ።

 

ንብርሃነ ኣብርሀ ምድጋፍ ማለት፡ ናይ‘ቲ ህዝቢ ኤርትራ ዕሸል ዕድሚኡ ኣወፍዩ ናብ‘ቲ ዝደልዮ ሸቶ ንክንበጽሕ ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ብሉጽ መርኣያን ኣብ ልዕሊ ሰማእታትና ዘለዎ ረዚን ክብረትን ዘመልክት‘ዩ።

 

ንብርሃነ ኣብርሀ ምድጋፍ ንህዝባዊ ቃልስን ንልዕልነት ደሞክራስን ምድጋፍ‘ዩ።

 

ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ፡ ናይ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ካብ ስልጣን ምልጋስ፡ መፈለምታ ናይ‘ቲ ጭፍለቓ ንምብቃዕ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ክንጽበዮ ዝጸናሕና ውሕሉል ኣገባብ‘ዩ።

 

ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደግዮርጊስ

ኣቶ መስፍን ሓጎስ

ኣቶ መሓመድ ብርሃን ብላታ

ኣቶ መሑየዲን ኣቡበከር ሸንገብ

 

13 መስከረም 2018

 

ናይ ድጋፍ መግለጺ ንሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ

 

————————–

For more information, please see the links below:

FRM. MOF Berhane Abrehe’s Message to the Eritrean People and Dictator Isaias Afwerki

Global Journalist: Eritrea’s Opportunity

ሓርበኛ ቅጺ 2 ቍ 6 ጥሪ 1991

ውርሻ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብና ንዓቅብ!

Interview – Amb. Andebrhan Welde Giorgis (Frankfurt, Aug 2018)

ጥልመት ኣብ መዓልቲ ሰማእታት!

ህሉው ኵነታት ሃገርናን እዋናዊ ሃገራዊ ዕማማትን

ፍጻመታት መስርሕ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቃላት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣመታቱን

Commentary – Challenges of Peace and Friendship between Eritrea and Ethiopia

Missing Facts in the Eritrea-Ethiopia Border Debate

Eritrea and Ethiopia-A Joint Declaration of Peace and Friendship

Commentary – The Case for Lifting the Sanctions on Eritrea

Commentary: Securing the Peace between Eritrea and Ethiopia

Comments section Policy Guidelines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *