27.12.2016

ብዛዕባ ደራሲ

ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደዮርጊስ ኣባል ቦርድ ኤውሮጳዊ ማእከል ንምርጫዊ ደገፍ  (European Centre for Electoral Support)፣ ላዕለዋይ ክኢላ ኣብ ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ትካል ዓለምለኻዊ ምሕደራ (Global Governance Institute)፣ ፕሮፌሰር ዲፕሎማሲ፡ ኣፍሪቃዊ ፖለቲካን ኣህጕራዊ ዝምድናታትን ኣብ ቨሳልዩስ ኮለጅ (Vesalius College)፡ ተመራማሪ ኣብ ናጻ ዩኒቨርሲቲ ብራሰልስ (Vrije Universiteit Brussel)፣ ኢዩ። ከም ተጋዳላይ ሓርነት፡ ከም ምሁር፡ ከም ማእከላይ ባንከኛ፡ ከም ዲፕሎማሰኛ፡ ከም ኣህጕራዊ ኣላዛቢ፡ ከም ፖለቲካዊ ኣማኻሪ፡ በዓል ሰፊሕ ተመክሮን ወናኒ ፍሉይ ክእለት ኣብ ጕዳያት ሰላም፡ ጸጥታን ልምዓትን ኢዩ።  


ዓንደብርሃን ገዲም ተጋዳላይ ኣብቲ ምእንቲ ሓርነት ኤርትራ ዚተኻየደ ኲናትን ሓደ ካብቶም መስረትቲ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን (ህግሓኤ) ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን (ህግደፍ) ኢዩ። ድሕሪ ናጽነት፡ ምስ ካልኦት መዝነታት ሓዊስካ፡ ከም ፕረዚደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ፣ ከም ኣመሓዳሪ ባንክ ኤርትራ፣ ከም ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ፣ ከም ኣምባሳደር ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ በልጁም፡ ፈረንሳ፡ ላክሰምበርግ፡ ሆላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ስፓኛን ዓባይ ብሪጣንያን፣ ከም ቀዋሚ ወኪል ኣብ ኣህጕራዊ ባሕራዊ ውድብን (International Maritime Organisation)፣ ኣብ ትምህርታዊ፡ ስነፍልጠታውን ባህላውን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO)፣ ከም ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ኣፍሪቃ፣ ከም ኮሚሽነር ምውህሃድ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን (UN Mission in Eritrea and Ethiopia - UNMEE) ኣገልጊሉ። 


ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2006 ካብ ዚባተኽ ንደሓር ድማ፣ ከም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሮግራም ኣፍሪቃ ናይ ኣህጕራዊ ጕጅለ ቅልውላው (International Crisis Group)፣ ከም ኣማኻሪ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ኣብ ምድላው ስትራተጂ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንቐርኒ ኣፍሪቃ፡ ሰሪሑ። ዓንደብርሃን ካብ ኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ናይ ባቸለርን (BSc) ማስተርን (MBA) ዲግሪታት ኣለዉዎ፣ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ንናይ ዶክትረይት (PhD) ዲግሪ ኣጽኒዑ፣ ሓያሎ ጽሑፋት ድማ ኣሕቲሙ። ንሱ ትግርኛ፡ ኣምሓርኛ፡ ዓረብኛ፡ እንግሊዝኛን ፈረንሳኛን ይዛረብ።